ลงทะเบียนรับเว็บไซต์

เว็บไซต์โปรโมทธุรกิจ ข้อมูลบริษัท สินค้า แผนรายได้ เฉพาะทีม:

กรอกข้อมูลลงในฟอร์มให้ครบถ้วน

ข้อมูลที่จำเป็นจะมีเครื่องหมาย * สีแดงอยู่จำเป็นต้องกรอก.

เช็คข้อมูลที่ลงทะเบียนผ่านอีเมล์

ค้นหาอีเมล์ในกล่องขาเข้า หรือในอีเมล์ขยะ ชื่อ "ลงทะเบียนรับเว็บไซต์" และส่งจาก "Leader".

คลิกลิงค์ยืนยันข้อมูลถูกต้อง

ในอีเมล์จะมีลิ้งค์ ให้คลิกแจ้งยืนยันข้อมูลถูกต้อง หลังจากนั้นรอรับเว็บไซต์สนับสนุนการทำธุรกิจ.

© 2019, Visi Leader