Tag Archive

Tag Archives for " The Peak Camp "

Visi แคมป์ผู้นำเดือน ม.ค.2563

The Peak Camp ได้จบลงไปแล้วกับทีมกลุ่มผู้นำของ Visi Thailand ก็ต้องบอกว่าแคมป์นี้ ได้มอบความรู้พร้อมวิธีการ เคล็ดลับของความสำเร็จให้กับผู้นำอย่างเต็มที่จริงๆ พร้อมกับรับพลังตั้งเป้าหมายสร้างความสำเร็จ เลื่อนตำแหน่งกันแบบยกทีมเลยทีเดียว

อ่านเพิ่มเติม