บริษัท วีไซ (ไทยแลนด์) จํากัด

ความหมายของคำว่า ViSi

คำว่า “วีไซ” มาจากคำศัพท์ สแกนดิเนเวียโบราณซึ่งมีความหมายว่า “ผู้นำ” เป้าหมายของบริษัทคือ ต้องการทำให้ทุกคน มีชีวิตที่ดีขึ้นเรื่อยๆ ด้วยสินค้าที่แตกต่าง ไม่เหมือนใคร ส่วนผสมหลักคือ ผลคลาวเบอร์รี่ ที่อยู่ทางตอนเหนือของทวีปยุโรป ซึ่งอุดมไปด้วยวิตามิน แร่ธาตุ ต่างๆมากมาย ที่ชาวสแกนดิเนเวียได้ใช้เป็นอาหารและยารักษาโรคมาเป็นเวลาหลายร้อยปี

บริษัทวีไซ
  • สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา รัฐยูธาห์เมือง Pleasant Grove
  • ผลิตสินค้าจำพวกเพื่อสุขภาพและผลิตภัณฑ์เพื่อผิวพรรณ โดยใช้ส่วนผสมหลักจากผลคลาวเบอร์รี่ 
เจ้าของ ผู้ก่อตั้งบริษัทวีไซประเทศไทย

การขยายตลาดของบริษัทภายใน 9 ปี มีศูนย์จำหน่ายสินค้าทั่วโลกมากกว่า 30 ประเทศ โดยมีสำนักงานที่ให้บริการอย่างเป็นระบบอยู่ในทวีปต่างๆ อาทิ สหรัฐอเมริกา เกาหลี กัมพูชา ฮ่องกง ประเทศไทย

ศูนย์จำหน่ายของบริษัทวีไซ
ผลงานของบริษัทวีไซ ไทยแลนด์

ปฏิบัติตามกฎหมาย

มั่นใจด้วยใบจดทะเบียน

สคบ.

ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค

สคบ. วีไซ ประเทศไทย
ผู้บริหารวีไซประเทศไทย

สำนักงาน วีไซ (ประเทศไทย)

257/1-4 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดา เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
จันทร์-เสาร์ เวลาทำการ 10.00-19.00 น.
กฎจรรยาบรรณ
- พึงปฏิบัติตามกฎจรรยาบรรณของบริษัทอย่างเคร่งครัดทุกประการ
- ไม่นำเสนอธุรกิจ และสินค้าเกินความจริง เพราะอาจทำลายภาพลักษณ์ที่ดีองค์กร
- ไม่ขายสินค้าตัดราคา เพราะจะส่งผลเสียต่อบริษัทฯและผู้ร่วมธุรกิจ
- ไม่โยกย้ายสายงานหรือแย่งสายงานผู้อื่นเพราะจะนำไปสู่ความขัดแย้ง
- ไม่ใช้เครือข่ายของบริษัทฯ จำหน่ายสินค้าของบริษัทอื่นโดยเด็ดขาด
- จะดำรงรักษาชื่อเสียง และส่งเสริมแบรนด์ของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด

บริษัทวีไซ-ไทยแลนด์

Copyright - Visi Leader