วีแพลนต้า สารเพิ่มประสิทธิภาพ เทคโนโลยีไดนามิคไอออน

สินค้า-วีแพลนต้า-วีไซ-ไทยแลนด์

ปฏิวัติวงการเกษตรแห่งประเทศไทย

 • เพิ่มประสิทธิภาพ ในการทำงานของกระบวนการสร้างและสลาย เมตาบอลิซึ่มของพืช
  ส่งผลให้พืชมีผลผลิตเพิ่มขึ้นและคุณภาพของผลผลิตดีขึ้น
 • เพิ่มประสิทธิภาพ ในการต้านทานโรคพืช และฟื้นฟูพืชจากภาวะเครียดจากสิ่งแวดล้อม
  ที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโต อย่างเช่น อุณหภูมิและน้ำ
 • เพิ่มการกระตุ้น ให้เกิดการนำสารอาหารไปเลี้ยงเนื้อเยื่อ และไปยังส่วนต่างๆ ของพืช และเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ธาตุอาหารพืช
 • เพิ่มคุณภาพ โดยรวมของผลผลิต ปริมาณน้ำตาล สีสัน ความสมบูรณ์ของเมล็ด
  จึงเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรและชาวสวน
 • เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ ของดิน ช่วยเปลี่ยนสารอินทรีย์ในดินให้เป็นฮิวมัส
  ช่วยให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกอยู่เสมอ

ราคาขายปลีก 5,000 บาท
50PV / 30CV

ขนาดบรรจุ 1 กล่อง 10 ซอง / 1 ซอง 5 กรัม

ผสมน้ำได้ 800-1,000 ลิตร (ฉีดได้ 15-20 ไร่)

Copyright - Visi Leader